Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-04-30--2021-05-22. Protokollet förvaras hos Stab kansli.