Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 20-08-31--20-09-22. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.