Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 21-03-29--21-04-20. Protokollet förvaras hos stab kansli.