Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2020-09-15--2020-10-07. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.