Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 23-01-16

Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2023-01-24--23-02-15. Protokollet förvaras hos stab kansli.

Senast uppdaterad: 2023-01-24 10:46

Relaterade nyheter