Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 2022-11-07

Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 22-11-14--22-12-06. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Senast uppdaterad: 2022-11-14 11:52

Relaterade nyheter