Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 22-05-23

Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2022-05-31--22-06-22. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Senast uppdaterad: 2022-05-31 09:32

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 22-06-20

2022-06-20 - Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 22-06-20--22-07-12. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Läs mer