Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 2021-11-22

Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-11-22--2021-12-14. Protokollet förvaras hos stab kansli

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2021-11-22

2021-11-22 - Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-11-22--2021-12-14. Protokollet förvaras hos stab kansli.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 2021-11-08

2021-11-11 - Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-11-11--2021-12-03. Protokollet förvaras hos stab kansli.

Läs mer