Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-10-06--2021-10-28. Protokollet förvars hos Stab kansli.