Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-09-01--2021-09-23. Protokollet förvaras hos Stab kansli.