Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslås 2021-05-26--2021-06-17. Protokollet förvaras hos Stab kansli.