Kommunstyrelsen protokoll är justerat och anslås 2021-06-11--2021-07-03. Protokollet förvaras hos Stab kansli.