Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll , kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-09-19

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-09-20--2022-10-12. Protokollet förvaras hos Stab kansli.

Senast uppdaterad: 2022-09-20 08:24

Relaterade nyheter