Del av kommunstyrelsens protokoll, § 157, är justerat och anslås 2021-08-30--2021-09-21. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.