Kommunstyrelsens protokoll, § 32 och 33 är omedelbart justerat och anslås 21-02-22--21-03-17. Protokollet förvaras hos Stab kansli.