Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunfullmäktiges valberedning 23-01-23

Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll är justerat och anslås 2023-01-24--23-02-15. Protokollet förvaras hos stab kansli.

Senast uppdaterad: 2023-01-24 08:01

Relaterade nyheter