Kommunfullmäktiges valberednings protokoll är justerat och anslås 2019-05-10--06-01. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.