Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunfullmäktiges valberedning 14 november 2022.

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll är justerat och anslås 15 november - 7 december 2022. Protokollet förvaras hos kanslienheten.

Senast uppdaterad: 2022-11-15 15:45

Relaterade nyheter