Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunfullmäktige den 4 juli 2024

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 4 juli - 26 juli 2024. Protokollet förvaras hos Service- och kommunikationsenheten.