Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 20-10-09--20-10-31. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.