Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 19-10-28--19-11-19. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.