Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 19-06-26--19-07-18. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.