Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 20-06-24--20-07-16. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.