Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 2021-02-19 -- 2021-03-13. Protokollet förvaras hos Stab Kansliet.