Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat och anslås 7 - 29 oktober 2020. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.