Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 13 oktober - 4 november 2020. Protokollet förvaras hos bygg- och miljöavdelningen