Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, jävsnämnden 2023-09-14

Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 2023-09-14--2023-10-06. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.