Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, jävsnämnden 2022-09-15

Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-09-15--2022-10-07. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-09-15 10:46

Relaterade nyheter