Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, jävsnämnden 2022-06-16

Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-06-16--2022-07-08. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-06-16 09:58

Relaterade nyheter