Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-09-09--2021-10-01. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.