Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 7 - 29 november 2019. Protokollet förvaras hos bygg- och miljöavdelningen