Jävsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-06-10--2021-07-02. Protokollet förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.