Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-05-08--2019-05-31. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.