Sök

Tillkännagivande av omedelbart justerad del av protokoll, § 73, fritids- och kulturnämnden 2022-09-22

Del av fritids- och kulturnämndens protokoll § 73 är omedelbart justerad och anslås 2022-09-23--2022-10-15. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-09-23 07:00

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämnden 2022-09-22

2022-09-27 - Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-09-27--2022-10-19. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2022-09-08

2022-09-09 - Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-09-09--2022-10-03. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Läs mer