Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-01-31--2019-02-22