Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2023-09-14

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-09-19--2023-10-11. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.