Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2023-03-09

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-03-15--2023-04-06. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2023-03-15 12:32