Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2022-04-26

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-04-28--2022-05-20. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-04-28 14:01

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, fritids- och kulturnämnden 2022-05-12

2022-05-16 - Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-05-16--2022-06-07. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.

Läs mer