Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 21-06-03--21-06-26. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.