Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-09-01--2020-09-23. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.