Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-05-19--2020-06-10. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.