Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-03-29--2019-04-20. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.