Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-03-23--2021-04-14. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.