Fritids- och kulturnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-02-19--2021-03-13. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.