Växa i Kalix

Välkommen att medverka under Växa i Kalix 2018. På mässan har du som arbetsgivare och utbildningsanordnare möjlighet att stötta och inspirera ungdomar i deras framtida val genom att visa upp och informera om er verksamhet.

Växa i Kalix ger tillfälle för Ditt företag att visa vilka kompetenser ni behöver nu och i framtiden.Mässan ska ge kunskap om Kalixföretagens bredd med olika branscher, kompetenser, produkter och marknader.

Flera av våra gymnasieutbildningar är yrkesutbildningar och många av våra företag anställer personal med gymnasiekompetens. Andra befattningar kräver längre utbildningar, och flera utbildningsanordnare kommer därför finnas med för att visa sina utbildningar.

"Här skapas relationer för framtiden"

Växa i Kalix är en mässa med fokus på kontakt mellan företag och ungdomar från årskurs 8 och upp till gymnasiet. Även vårdnadshavare och arbetssökande är välkomna på mässan.

Samtidigt med Växa i Kalix arrangeras ”Industrinatten”, en mötesplats där industrin möter framtida medarbetare. Industriföretag öppnar sina dörrar och släpper in skolungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval. Det sker i samarbete med IUC Norrbotten och Teknikcollege. Eleverna i årskurs 8 åker ut på företagsbesök till utvalda teknikföretag på förmiddagen den 22 november.

Vårt övergripande syfte med Växa i Kalix är att stärka Kalix attraktivitet som en kommun där det är bra att bo, leva och verka i. Vi är också glada att Växa i Kalix skapat intresse från intressenter runt om i länet.

Syfte

Växa i Kalix är ett forum där arbetsgivare i Kalix får möjlighet att stötta och inspirera ungdomar i deras framtida val genom att visa upp och informera om sin verksamhet.

Mål

Öka ungdomarnas kunskaper om den lokala arbetsmarknadens kompetensbehov som stöd i val av utbildningar
• Visa ungdomarna på möjligheter till arbete efter slutförd gymnasieutbildning
• Inspirera till återflyttning efter genomförd utbildning

Datum

Torsdag 22 november

Tid

Klockan 11.00–14.00

Plats – OBS!

Sport City, A-hall

Pris

1 000 kronor

Monter

Liten monter: 2x2 meter
Mellan monter: 4x3 meter
Stor monter: 6x3 meter

Anmälan

Anmäl dig via vårt webbformulär, senast den 1 november.

Ansvar

Mässanordnaren fritar sig från allt ansvar för skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren, dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar dig att teckna försäkring i ditt försäkringsbolag.

För alla utställare gäller

• Bord samt två stolar
• Eluttag (ta med förlängningskablar)
• Trådlöst internet (lösenord erhålls vid incheckning)
• En tilldelad parkeringsplats per utställare
• Två koppar kaffe per person (kaffebiljett erhålls vid incheckning)
• Utställaren ansvar själv för sitt material
• Utställare ansvarar själv för städning av montern

Incheckning

Vid informationsdisken i mässhallen den 22 november. Ytorna är tillgängliga för iordningsställande onsdag den 21 november klockan 15.00–19.00 samt torsdag den 22 november från och med 07.00.
Alla montrar ska vara klara och ankomstregistrerade senast klockan 10.30 den 22 november.

Montrar

Monternummer är markerat på bordet. Inga fasta väggar eller väggelement ingår.

Förvaring

Emballage som ska återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn.

Förtäring

Café vid Sport City är öppet under hela mässan.

Utcheckning

Utflyttning sker tidigast klockan 14.00 och avslutas senast klockan 18.00 den 22 november. Montrarna ska vara bemannade hela mässtiden, en förutsättning för deltagande på mässan.

Kontaktpersoner

Eva Nyman, samordnare

Kommunledningsförvaltningen, Kalix kommun
0923,650 06, 070-3350516
eva.nyman@kalix.se

Birgitta Johansson, verksamhetsansvarig

Kalixföretagarna
070-559 09 89
birgitta@kalixforetagarna.se

Mässan har fri entré för alla besökare!

        
  • Skapad: 2013-10-22
  • Senast ändrad: 2018-10-19
  • Sidansvarig: Webmaster