Observera att kartan endast är ett utkast, mer utförligt underlag kommer senare. OBS! Viktigt att denna info finns med, då det bara är en preliminär karta!
Observera att kartan endast är ett utkast, mer utförligt underlag kommer senare. OBS! Viktigt att denna info finns med, då det bara är en preliminär karta!

Plan för gång- och cykeltrafik i Töre håller på att tas fram.

  • Köpmannavägen: dubbelsidig gång- och cykelväg på större delen av sträckan.
  • Luleåvägen väster om Hyttgården är Trafikverkets väg, finns dock förslag i GC-plan om tänkbar gång- och cykelväg till Bruksbacken.
  • Gång- och cykelväg planeras även för sträckan Töre-Törböle.