Hösten 2018 började Kalix kommun arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Töre. Ett inledande dialogmöte hölls i augusti och det fortsatta arbetet är uppdelat i tre delprojekt som berör olika frågor som rör Töres utveckling.

Delprojekten kommer att byggas på tre dialogmöten som hålls i Töre Folkets hus följande datum och tider:
Delprojekt 1 hölls tisdag 25 september, klockan 18.30. Ämnen för kvällen var bostäder och infrastruktur.
Delprojekt 2 hölls tisdag 23 oktober, klockan 18.30. Ämnen för kvällen är skola, sociala frågor, fritid och kultur.
Delprojekt 3 hölls tisdag 27 november, klockan 18.30. Ämnen för kvällen är näringslivsfrågor, utvecklingsområden och exploatering

Skicka gärna dina synpunkter och idéer kring Töres utveckling till toreutveckling@kalix.se.

Geografisk avgränsning

Geografisk avgränsning för Töre utvecklingsplan.

Befintliga planområden för bostadshus och fritidshus

    • 22 byggklara tomter
    • LIS –område som möjliggör cirka 20 tomter, ingen detaljplan i dagsläget.

Befintliga planområden för bostadshus och fritidshus i Töre.

Västra bruksbacken

  • Planlagt område
  • Möjliggör för ytterligare 31 tomter.

Planlagt område i Västra bruksbacken.

Ny detaljplan för flerfamiljshus är på gång

Ny detaljplan för flerfamiljshus i Töre tas fram.