Om du funderar på att starta en fristående verksamhet som till exempel en friskola eller en fri förskola behöver du ansöka om godkännande.

Riksdagen har beslutat om skärpta krav för att bedriva fristående verksamhet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att Kalix kommun måste göra en mer omfattande granskning och bedömning både i sin prövning för att godkänna ansökningar och i tillsynen av fristående verksamheter. Utbildningsnämnden föreslår en avgift för arbetet. Avgiften kommer efter beslut att anslås nedan.

Gå till e-tjänsten för ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet (friskolor, fria förskolor med flera)