Planerade upphandlingar

Här listar vi Kalix kommuns planerade upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa kanske inte finns med i planen. Aktuella annonserade upphandlingar hittar du i menyn.

Planerade upphandlingar 2019

Januari–mars

 • Arbetskläder/profilkläder
 • Hemtjänst Övre Bygden
 • Tekniska konsulter - konstruktion bygg, arkitekt bygg, a-ingenjör bygg
 • Tekniska konsulter - stadsarkitekt
 • Tekniska konsulter - Mark, Gata/VA, VA-ledningsnät
 • Ramavtal Bygg
 • Fastighetsnära källsortering 2019
 • Fordon 2018 - förnyad konkurrensutsättning – fordon mattransporter
 • Slamsugning och Högtrycksspolning
 • Arbetskläder teknisk tjänst 2018
 • Redskapsbärare
 • Skogliga uppdrag
 • Utbildningsmaskiner till Naturbruksgymnasiet
 • Skärgårdsturer 2019

April–juni

 • Höst-, vår- och barmarksunderhåll 2019-2020
 • Ismaskin
 • Möbler 2017 - Förnyad konkurrensutsättning - Innanbäckens förskola
 • Befälsbil - räddningsledare
 • Räddningsbåt
 • Försäkringsmäklare
 • Fordon 2018 - förnyad konkurrensutsättning – buss funktionsnedsatta
 • GC-väg Bredviken-Risögrund Etapp 2
 • Ramavtal leverans av grus- och bitumenbundna material
 • Parkmaskin

Augusti–september

 • Kommunikationstjänster 2020-2022
 • Glasmästeritjänster 2019
 • Furuhedsskolans tak verkstadsdelen F-huset
 • Kameraövervakning - skolor och off. miljö
 • Tolktjänster
 • Förbränning av brännbart avfall
 • Digitala lås till medicinskåp
 • Fastighetsnära källsortering 2019 – annonseras på nytt
 • Styr & reglerarbeten 2018
 • Kylservicearbeten 2019
 • Hjullastare till deponin
 • Värme & Sanitet
 • Tekniska konsulter - sakkunnig brandskydd
 • Tekniska konsulter - kontrollansvarig
 • Luftning och breddning av damm - deponi
 • Takskottning
 • Biologiskt avfall
 • Sotartjänster – koncession
 • Brandrevision
 • El-revision
 • OVK
 • Resurskonsult - Socionom
 • Sjuksköterskebemanning
 • Revisorsbiträde 2020-2022
 • Kapitalförvaltning
 • Försäkringsbolag

Oktober–december

 • Skolskjuts
 • Vattenmätare
 • Textiltjänster 2020 – bäddtextilier med mer
 • Tekniska konsulter - Projektledning Mark, Projektledning Bygg
 • Tekniska konsulter - geotekniker
 • Drivmedel på bulk
        
 • Skapad: 2019-03-29
 • Senast ändrad: 2019-06-14
 • Sidansvarig: Webmaster