Planerade upphandlingar

Här listar vi Kalix kommuns planerade upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa kanske inte finns med i planen. Aktuella annonserade upphandlingar hittar du i menyn.

Planerade upphandlingar 2019

Januari–mars

 • Arbetskläder/profilkläder
 • Hemtjänst Övre Bygden
 • Tekniska konsulter - konstruktion bygg, arkitekt bygg, a-ingenjör bygg
 • Tekniska konsulter - stadsarkitekt
 • Tekniska konsulter - Mark, Gata/VA, VA-ledningsnät
 • Ramavtal Bygg
 • Fordon 2018 - förnyad konkurrensutsättning – fordon mattransporter
 • Slamsugning och Högtrycksspolning
 • Arbetskläder teknisk tjänst 2018
 • Redskapsbärare
 • Skogsnära tjänster
 • Skogsmaskiner
 • Fastighetsnära källsortering 2019
 • Skärgårdsturer 2019

April–juni

 • Tolktjänster
 • Förbränning av brännbart avfall
 • Digitala lås till medicinskåp
 • Höst-, vår- och barmarksunderhåll 2019-2020
 • Styr & reglerarbeten 2018
 • Kylservicearbeten 2019
 • Hjullastare till deponin
 • Värme & Sanitet
 • Ismaskin
 • Möbler 2017 - Förnyad konkurrensutsättning - Innanbäcken förskola
 • Tekniska konsulter - sakkunnig brandskydd
 • Tekniska konsulter - kontrollansvarig
 • Befälsbil - räddningsledare
 • Räddningsbåt
 • Skafferiavtal
 • Brandrevision
 • El-revision
 • OVK
 • Resurskonsult - Socionom
 • Sjuksköterskebemanning
 • Revisorsbiträde 2020-2022
 • Kapitalförvaltning
 • Försäkringsmäklare
 • Försäkringsbolag
 • Filmproduktion
 • Glasmästeritjänster 2019
 • Furuhedsskolans tak verkstadsdelen F-huset
 • Kameraövervakning - skolor och off. miljö
 • Fordon 2018 - förnyad konkurrensutsättning – buss funktionsnedsatta

Augusti–september

 • Luftning och breddning av damm - deponi
 • Takskottning
 • Biologiskt avfall
 • Sotartjänster – koncession

Oktober–december

 • Skolskjuts
 • Vattenmätare
 • Textiltjänster 2020 – bäddtextilier med mer
 • Tekniska konsulter - Projektledning Mark, Projektledning Bygg
 • Tekniska konsulter - geotekniker
 • Drivmedel på bulk
 • Kartongkomprimator
        
 • Skapad: 2019-03-29
 • Senast ändrad: 2019-04-01
 • Sidansvarig: Webmaster