Upphandling och inköp

Kalix kommun köper varor och tjänster för cirka 200 000 000 kronor varje år. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill bli en av våra leverantörer.

När Kalix kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader görs detta enligt Lagen om offentlig upphandling som anger hur upphandlingar och inköp ska genomföras. Kalix kommun ska också följa kommunstyrelsens mål om att använda skattemedlen kostnadseffektivt.

Lagen om offentlig upphandling

Poängen med upphandlingar är att alla företag ska ha samma möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor om ett avtal för leverans av varor eller tjänster. Vissa upphandlingar kan vi rikta direkt till det lokala näringslivet, det gäller om värdet på varan eller tjänsten inte överstiger 534 000 kronor för det innevarande räkenskapsåret.

En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp/kontrakt. I kontraktet anges ekonomiska villkor, såsom köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor eller tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur du som företagare kan bli en av våra leverantörer genom att lämna anbud vid upphandlingar så kontakta gärna våra upphandlare nedan..

        
  • Skapad: 2013-05-07
  • Senast ändrad: 2017-11-27
  • Sidansvarig: Webmaster